Share this content on Facebook!
14 Jul 2016

da nhân tạo

da nhân tạo là một tổng hợp (sản xuất trong phòng thí nghiệm) thay thế cho làn da của con người mà có thể tiết kiệm đáng kể cuộc sống của bệnh nhân bị bỏng nặng. Da, gồm hai lớp gọi là lớp biểu bì (lớp ngoài) và hạ bì (lớp trong), là cơ quan của con người lớn nhất. Nó bao gồm toàn bộ cơ thể, giữ cho vi khuẩn có hại và các chất lỏng quan trọng trong Lớp biểu bì là lớp ngoài. lớp hạ bì là lớp bên trong có chứa các mạch máu, dây thần kinh, và tóc, dầu, và các tuyến mồ hôi. da xuyen sang

Một bỏng nặng rời khỏi cơ thể dễ bị tổn thương nguy hiểm...